31

Danışmanlık

İş Takibi: Beyannamenin operasyon yönetmenleri tarafından hazırlanması ile bilgiler Elektronik Veri Transferi (EDI) sistemi ile gümrük idarelerine online ulaştırılmaktadır. Gümrük idarelerindeki gruplarımız beyanname, tescil ve diğer gümrükleme işlemlerini en seri ve güvenilir şekilde yürütür ve işlemi tamamlar. Son aşamada eşyanın güvenilir bir şekilde ve programa uygun olarak sevk edilmesi sağlanır.

Danışmanlık: Dış Ticarete konu ürünlere ilişkin olarak, izlenmesi gereken yöntemler ve alınması gereken izinler hakkında danışmanlık hizmeti verilir. Ayrıca ithal edilmek istenen eşya ile ilgili tarafımıza ulaştırdığınız belge ve bilgiler üzerinde yapılan ön araştırmalarla, her türlü izin, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tespiti ve maliyet çalışması yapılmasını sağlayacak GV, KDV, vb. bildirilmesi danışmanlık hizmetlerimiz arasındadır.

(Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Gümrük Genel Tebliğleri, Gümrük Genelgeleri, Tasarruflu Yazılar' a dayanılarak) Gümrük Mevzuatı
Yatırım Teşvik Mevzuatı (Kararname ve Tebliğlere dayanılarak)
Dahilde İşleme Rejimi (Kararname ve Tebliğlere dayanılarak)
Transit Ticaret (Merkez Bankası Genelgesine göre)
Serbest Bölgeler (Serbest Bölge Mevzuatına göre)
Hariçte İşleme Rejimi (Kararname ve Tebliğlere dayanarak)
İthalat Rejimi (Kararname ve tebliğlerine dayanarak)
İhracat Rejimi (Kararname ve tebliğlerine dayanarak)
Dış Ticarette Standardizasyon Rejimi (Kararname, Yönetmelik ve Tebliğlere dayanarak)
Kambiyo (Kanun, Karar, ve Merkez Bankası genelgesine dayanarak)
İdari Yargılama Usul Yasası (Yasaya dayanarak) 5607 sayılı Kaçakçılıkla mücaadele Kanunu (Kanun ve Gerekçelerine dayanarak) hakkında